Global survey of ayahuasca drinking


      

       

 

Pokud chcete začít s průzkumem, přečtěte si, prosím, níže uvedené informace a klikněte na tlačítko Další v dolní části stránky. Můžete si také stáhnout PDF soubor s těmito informacemi.

 

Zveme Vás k účasti na online průzkumu, který zjišťuje užívání ayahuasky v různých kontextech po celém světě, včetně souvisejících postupů a názorů, individuální motivace a zaznamenaných účinků na zdraví a životní pohodu.

 

Zapojení výzkumníci

Studii vede Dr. Daniel Perkins a Dr. Violeta Schubert z Filozofické fakulty, profesor Jerome Sarris z Katedry psychiatrie a paní Lindy Joubert z Fakulty architektury, stavby a plánování, všichni z Univerzity Melbourne. Součástí výzkumného týmu jsou dále profesor Luís Fernando Tófoli, Katedra lékařské psychologie a psychiatrie, Státní Univerzita Campinas v Brazílii, Dr. Emerita Sátiro Opaleye, Katedra psychobiologie, Federální Univerzita São Paulo v Brazílii, Dr. José Carlos Bouso a José Luis Vila Leirós z organizace ICEERS, Dr. Miroslav Horák z Ústavu jazykových a kulturních studií, Mendelova univerzita v Brně, Dr. Milan Scheidegger z Katedry psychiatrie, psychoterapie a psychosomatiky, Univerzita v Zurichu, paní Helena Aicher z Evropské organizace pro psychedelickou vědu MIND a Mgr. Hana Simonová, psycholožka. Poradci projektu jsou Dr. Dennis McKenna, Heffter Institut a Simon Green, Projekt ATOP.

Tento projekt byl schválen Etickou komisí pro výzkum o lidech, Univerzita Melbourne (1545143.1).

 

Kritéria způsobilosti

Kritéria způsobilosti pro účast v průzkumu jsou:

1. Minimální věk 18 let

2. Schopnost číst, psát a plynule mluvit česky/ anglicky/ německy/ španělsky/ italsky nebo portugalsky.

3. Užíval/a jste ayahuasku (také známou jako yagé, jurema/yurema, huasca, Daime, la purga), nebo příbuzný nápoj (jako je pharmahuasca) alespoň jednou.

 

Obsah průzkumu

Průzkum bude zjišťovat Vaše zkušenosti a historii užívání ayahuasky, motivaci a kontext, v němž jste ayahuasku užil/a, Vaše zdraví a životní styl, a dopad, který podle Vás mělo pití ayahuasky na Vaše zdraví a životní pohodu. Průzkum zahrnuje také otázky týkající se negativních dopadů, které můžete užívání ayahuasky připisovat.

 

Některé otázky v průzkumu zjišťují vliv užívání ayahuasky na Vaše duševní zdraví nebo předchozí traumata, a může být bolestivé se k těmto zkušenostem znovu vracet. Na kteroukoli z těchto otázek nemusíte odpovídat. Pokud se po dokončení průzkumu budete cítit rozrušený/á, nebo zjistíte, že některé otázky či aspekty otázek ve Vás vyvolaly duševní nepohodu, prosím, vyhledejte pomoc kvalifikovaného poradce/lékaře. Pokud potřebujete okamžitou pomoc, obraťte se, prosím, na jednu z následujících nonstop tísňových telefonních linek:

 • Austrálie, Lifeline 13 11 14
 • Brazílie CVV 141 nebo chatu
 • Česká republika- Centrum krizové intervence, 284 016 666, SEZNAM LINEK DŮVĚRY ČR
 • Kanada, Mental Health linka, 1 866 531 2600
 • Španělsko, Samaritáni ve Španělsku, 900 525 100
 • Velká Británie, Samaritáni UK, 1 866 531 2600
 • Spojené státy americké, Lifeline, 1 800 273 8255
 • Francie, S.O.S Amitié, 01 42 96 26 26
 • Nebo vyhledejte číslo tísňových linek v jiných zemích na www.befrienders.org.

Tyto kontakty budou také zpřístupněny na poslední stránce průzkumu.

 

Vaše účast bude mít velký vědecký přínos a může též přispět k dalším vhledům do Vašich zkušeností.

 

Co účast zahrnuje

Účast ve studii bude zahrnovat vyplnění online dotazníku, které trvá 30-50 minut. Čas se však může lišit v závislosti na Vašich odpovědích na otevřené otázky. Dotazník je nutno dokončit najednou.

 

Anonymita

Průzkum je anonymní a nebudou vyžadovány žádné identifikační údaje, jako je jméno, datum narození, adresa, nebo email. Odstraníme veškeré odkazy týkající se osobních informací v odpovědích na otevřené otázky, které by někomu umožňovaly odhalit Vaši totožnost.

 

Co se stane s výsledky

Předpokládá se, že výsledky této studie budou zveřejněny v odborných článcích a zprávách, a budou prezentovány na konferencích a dalších vědeckých setkáních. Zprávy týkající se bezpečnosti a účinků na zdraví ze shromážděných dat budou také k dispozici pro specifické skupiny/organizace pro pomoc poskytování bezpečné praxe. Sesbíraná hrubá data budou zpřístupněna pouze členům výzkumného týmu.

Souhrnné zprávy o výsledcích projektu budou k dispozici od 31. prosince 2018 na internetové stránce www.globalayahuascaproject.org. Pro zasílání novinek emailem můžete na webové stránce vložit své jméno nebo nás sledujte na Facebooku.

 

Dobrovolná účast

Vaše účast v této studii je zcela dobrovolná. Pokud byste chtěl/a z výzkumu v jakékoli fázi odstoupit, nebo odstranit kterákoliv nezpracovaná data, jenž jste poskytl/a, máte možnost tak bez obav učinit.

 

Jak se zúčastnit

Pokud si přejete zúčastnit se, potvrďtě prosím, že jste si přečetl/a a pochopil/a uvedené informace kliknutím na tlačítko 'Další' níže. Je důležité, abyste dotazník vyplnil/a pouze jednou, a odpověděl/a na každou otázku pravdivě.

 

Další informace

Pokud máte zájem o další informace, nebo pokud máte nějaké připomínky, neváhejte kontaktovat Dr. Daniela Perkinse +61 414620666 nebo Dr. Violetu Schubert +61 8344 5089. Pokud máte nějaké obavy nebo stížnosti na vedení tohoto výzkumného projektu, můžete se obrátit na správce, Human Research Ethics, úřad pro výzkum etiky a integrity, Univerzita Melbourne, telefon +61 3 8344 2073, email: humanethics-complaints@unimelb.edu.au. Citujte HREC 1545143.

Kliknutím na tlačítko "Další" níže potvrzujete, že:

 • Jste si přečetl/a a pochopil/a výše uvedené informace
 • Vaše účast bude zahrnovat vyplnění online dotazníku, a že výzkumníci mohou nakládat s výsledky tak, jak bylo popsáno výše
 • Účast je dobrovolná
 • Průzkum je anonymní a jakékoliv poskytnuté identifikační údaje budou upraveny s cílem zachovat důvěrnost.